AKTY PRAWNE

< 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| >
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów Dz.U. Nr 136, poz. 884
- Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. Nr 11, poz. 95 Wyciąg: rozdz. 4, 6, 7, załącznik nr 1
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych Dz.U. Nr 18, poz. 156
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji Dz.U. Nr 18, poz. 161
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych Dz.U. Nr 18, poz. 162
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 41, poz. 413 Wyciąg: § 58
< 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| >

Copyright © 2006 ZUASA - Wszelkie prawa zastrzezone. projekt Kombinet