AKTY PRAWNE

< 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| >
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz.U. Nr 88, poz. 553 Wyciąg: art. 266, 268, 270, 271, 272, 273, 276,
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883 Wyciąg: rozdziały 3, 5,
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz.U. Nr 137, poz. 926, zm.: Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 Wyciąg: art. 86, 88
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania Dz.U. Nr 120, poz. 768
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U. Nr 80, poz. 521
- Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa Dz.U. Nr 106, poz. 668 Wyciąg: art. 49
< 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| >

Copyright © 2006 ZUASA - Wszelkie prawa zastrzezone. projekt Kombinet