AKTY PRAWNE

< 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| >
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwiazanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.U. 1996 r. Nr 62, poz. 286)
- Ustawa o Rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 r. ( Dz.U. 2002 r, Nr 76, poz. 694)
- Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 241, poz. 2074)
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. nr 32, poz.284).
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentacji potwierdzającej posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. nr 68, poz. 596).
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji czasowym okresie przechowywania (Dz. U. nr 28, poz. 240).
< 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| >

Copyright © 2006 ZUASA - Wszelkie prawa zastrzezone. projekt Kombinet