CENNIK USŁUG

za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania – kwerenda pracownicza
Usługa Cena brutto
Skrócony odpis świadectwa pracy 17 zł
Odpis świadectwa pracy (za każdą rozpoczętą stronę) 35 zł
Odpis dokumentu z zakresu pracy (za każdą stronę) 8 zł
Skrócone odpisy dokumentów z zakresu pracy (za każdą stronę) 4 zł
Odpis strony listy płac (za każdą stronę) 4 zł
Odpis kartoteki zarobkowej (za każdą stronę) A-4 4 zł
Sporządzenie odpisu wysokości zarobków na podstawie list płac za każdą pozycję 4 zł
Odpis karty zasiłkowej (za każdą stronę) A-4 4 zł
Zaświadczenie o braku dokumentacji 15 zł
Inne zaświadczenia 25 zł
Łączna opłata do jednorazowego złożonego zamówienia nie może przekroczyć 200 zł
Do sumy podanych wyżej cen jednostkowych dodaje się
koszt poniesionych opłat pocztowych
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10.02.2005 rok w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania Dz.U. nr 28. poz 240.
Spółka z o.o. Składnica oświadcza ,że na wniosek klientów będzie dokonywać zwrotu naliczonego podatku VAT od wykonanych usług po wskazaniu spółce wystawionej faktury VAT.
Copyright © 2006 ZUASA - Wszelkie prawa zastrzezone. projekt Kombinet