Nasza firma powstała w 1998 roku jako Zakład Usług Archiwalnych Składnica Akt Stanisław Sierechan z siedzibą w Międzylesiu. W związku ze zwiększaniem się liczby naszych klientów i rozszerzaniem wachlarza usług zaczeła zdobywać coraz mocniejszą pozycję na lokalnym rynku. W lipcu 2005 roku nasza firma przekształciła się w Zakład Usług Archiwalnych Składnica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Mickiewicza 15.

Podstawę prawną naszej działalności w zakresie usług archiwalnych i przechowalnictwa akt kategorii "B" stanowią:

- postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000231855

- zaświadczenie numer 7/2005 Wojewody Dolnośląskiego o uzyskaniu wpisu do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych

- zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Wałbrzychu o nadaniu Spółce numeru REGON 020062540 - zaświadczenie Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej o nadaniu NIP - u 8811436296
Pracownicy Spółki posiadają ukończone kursy w zakresie archiwizacji i stale podnoszą swoje kwalifikacje, a także w trakcie przeprowadzania prac i po ich zakończeniu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz.95) oraz przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883)
sea
Copyright © 2006 ZUASA - Wszelkie prawa zastrzezone. projekt Kombinet